CN / EN

搜索

联系电话:  13720002686 

>
>
>
VCXO:电压控制振荡器

底部版权

 

首页                   

 

官方微信

 

官方公众号

电话:010-67882992   67892992   传真:010-67882992   邮箱:taohua@zgkeji.com   QQ:55890894

Ccopyright @ 2003-2015   贞光科技 All Rights Reserved   京ICP备12001109号-1   地址:北京市经济技术开发区地盛中路2号院6号楼3层    网站建设:中企动力北二分

 

  关于我们     

 新闻中心     

  产品展示      

 产业应用   

   在线订购      

产品展示

VCXO:电压控制振荡器

VG7050CDN (压控晶体振荡器 (VCXO) )

型号

VG2520CAN (压控晶体振荡器 (VCXO) 宽拖动范围)

型号

VG7050CAN (压控晶体振荡器 (VCXO) 宽拖动范围)

型号

VG5032VDN 电压控制的晶体振荡器 (VCXO)

型号

VG-4232CA (压控晶体振荡器 (VCXO) 宽拖动范围)

型号

VG-4501CA (压控晶体振荡器 (VCXO))

型号

VG-4231CE (压控晶体振荡器(VCXO) 超小超薄型,宽拖动范围)

型号

VG-4502CA (压控晶体振荡器 (VCXO))

型号

VG-4231CB (压控晶体振荡器 VCXO)

型号

VG-4513CA 压控晶体振荡器 (VCXO)

型号

VG-4231CA (压控晶体振荡器 (VCXO) 宽拖动范围)

型号

VG-4513CB 压控晶体振荡器 (VCXO)

型号

VG-4512CA (压控晶体振荡器 (VCXO))

型号

VG3225EFN (压控晶体振荡器 (VCXO) )

型号

VG5032EFN (压控晶体振荡器 (VCXO) )

型号

VG7050EBN 压控晶体振荡器 (VCXO) OUTPUT:LV-PECL

型号
上一页
1
2