CN / EN

搜索

联系电话:  13720002686 

底部版权

 

首页                   

 

官方微信

 

官方公众号

电话:010-67882992   67892992   传真:010-67882992   邮箱:taohua@zgkeji.com   QQ:55890894

Ccopyright @ 2003-2015   贞光科技 All Rights Reserved   京ICP备12001109号-1   地址:北京市经济技术开发区地盛中路2号院6号楼3层    网站建设:中企动力北二分

 

  关于我们     

 新闻中心     

  产品展示      

 产业应用   

   在线订购      

产品展示

轴向色环多层陶瓷电容

ACC-03SL150J500P52轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-03SL150J500P52

ACC-F563Z500P52 轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-F563Z500P52

ACC-03CG250J500P52轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-03CG250J500P52

ACC-B331K500P52 轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-B331K500P52

ACC-03SL330J500P52轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-03SL330J500P52

ACC-B101K250P52轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-B101K250P52

ACC-CG220J500P26轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-CG220J500P26

ACC-CG470J101P26轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-CG470J101P26

ACC-03B332K500P52轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-03B332K500P52

ACC-03CH101J500P52轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-03CH101J500P52

ACC-CG221J500P52 轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-CG221J500P52

ACC-03F473Z500P52轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-03F473Z500P52

ACC-B332M160P52 轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-B332M160P52

ACC-03CH681J500P52轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-03CH681J500P52

ACC-B222K500P26 轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-B222K500P26

ACC-03B153Z500P52轴向色环多层陶瓷电容

型号
ACC-03B153Z500P52
上一页
1
2
...
25